Krátke správy: pohár silných mužov, úspechy B. Bajčiovej a F. Stuchlej