Krátke správy: rozdávali kávu za dobrý skutok, výstava venovaná J. Matúškovi, zažite Lokálnô