MZ SR vidí Dolnooravskú nemocnicu na najnižšej úrovni