Krátke správy: stretávka seniorov, darcovia krvi, DOD Ivana Ballu, SOŠ obchodu a služieb