Krátke správy: plochy pre kontajnery, rekonštruk. WC na štadióne, asfaltovanie v B. Lehote a Kňažej