Deň splnených snov pre žiakov zo Špeciálnej ZŠ s telesným postihnutím