Krátke správy: oprava chodníka na cintoríne, florbalová liga, vzpierači