Krátke správy: zrekonštruovaná cesta, obnovená činnosť denných centier, pripomenuli si J. Kohúta