Krátke správy: Konferencia žien, bude Summer Time Music, rokovanie o multifunkčnej florbalovej hale