Krátke správy: Cyrilo-Metodský deň, 300 poliatí lipy, nové betónové zvodidlá