Ukončenie projektu „Zelené vzdelávanie“ v ZŠ P. Škrabáka