Krátke správy: Moraviaman, päťboj a memoriál M. Vojteka, tenisový kurt