Krátke správy: spomienka na M. Kleňa, Cyrilo-Metodský deň, obnova kostola