Krátke správy: Schola Arvensis, atletický memoriál, hokejbalový turnaj