Krátke správy: investič. akcie v MŠ Odbojárov a Obrancov mieru, putovný tábor