Kvôli Callo zmrzline si ľudia neváhajú vystáť dlhé rady