Krátke správy: nové prvky na Žihadielku, nové mobiliáre, schody na Mokradi