Krátke správy: rekonštrukcie MŠ, chodník na hist. cintoríne, ľadová plocha