Krátke správy: opravy schodov, čistenie lesíka pri Florinovi, tábor v ZŠ P. Škrabáka