Začala sa najväčšia oprava cesty na ul. Športovcov