Krátke správy: v Kňažej sa pohybuje medvedica, vrhačský päťboj a memoriál M. Voteka, MPK DK v Žiline