Krátke správy: zimný štadión, opravy chodníkov, nové prvky na ihriskách