Krátke správy: príspevok na školáka, hokejový turnaj, atletika