Expozícia u Florina - Návraty do nedávnej minulosti