Krátke správy: obnova telocvične, obhliadka pozemkov, čistenie námestia