Krátke správy: oprava Bajčiovskej veže, fotovýstava ZŤP, výtvarníci sa nechali inšpirovať domovom