Krátke správy: cykloboxy, darcovia krvi, rekonštrukcia obchodov na Brezovci