Krátke správy: Deň bicykla, Veselý autobus, ležadlá v parku zničili