Krátke správy: výdajná jedáleň v MŠ Záskalie, výstava valaskej kultúry, súťaž o naj predzáhradku