Krátke správy: opravy v MŠ Obrancov mieru a Na Sihoti, oprava cesty