Krátke správy: rokovanie MsZ, rekonštrukcia ZUŠ, zvodidlá na Jelšavskej ul.