Environmentálny deň šíril osvetu o problematike odpadkov