Krátke správy: Kubín prijal nové opatrenia, voľba hlavného kontrolóra, MŠ Brezovec oslávila 40 rokov