Výstavba atletickej dráhy a sektorov dostala zelenú