Bavorská delegácia sa zaujímala o fungovanie D Kubína