Krátke správy: obnova ciest na Gäceľ a Srňacie, stavebné práce na štadióne