Rozlúčka s letnou čitárňou v Parku Martina Kukučína