Krátke správy: ihrisko za MsÚ, konferencia komunálnych služieb, opravujú chodníky na Brezovci