Krátke správy: poľsko-slovenská výstava, týždeň zdravia, florbal, MHD zdarma