Krátke správy: volebné komisie, diskusia kandidátov, Večer klasikov