Krátke správy: 3. ročník Shotorámy, basketbalový turnaj cirkevnej školy, Šarkaniáda na Brezovci