Krátke správy: bezplatná MHD, Oživené melódie na Gäceli, spomínali na Hviezdoslava a Figuli