Krátke správy: opravy ciest, Hovorme o jedle, B. Bajčiová majsterskou sveta