Krátke správy: Krčiažtek pre Tajovského, Noc v knižnici na zdravot. škole, Maximus - Byť fit je in