Krátke správy: výroba vencov v MsKS, potravinová pomoc, divadlo žiakov pre seniorov v DSS