Na Bajčiovskej veži prebiehajú reštaurátorské práce