Krátke správy: MŠ Nám. slobody, dar pre ZŠ M. Kukučína, náš bežec v Sofii