Krátke správy: hokej proti BA, hlasujte za kubínsky strom roka, stretnutie jubilantov