Nežnú revolúciu v Dolnom Kubíne podporil aj režisér Martin Ťapák