Krátke správy: železničná stanica na Mokradi a Bysterci, ihrisko Mokraď